دکتر امین مرادی

اسفراین - دکتر امین مرادی

اسفراین اسفراین

پیشینه تاریخی اسفراین

اِسفَرایِن شهری است در شمال غربی استان خراسان شمالی. این شهر مرکز شهرستان اسفراین است. کردزبانان و تات‌زبانان اصلی‌ترین ساکنین شهر اسفراین هستند.بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۵۹٬۴۹۰ نفر (در ۱۷٬۴۶۶ خانوار) بوده است. شهر اسفراین مرکز شهرستان اسفراین است. این شهرستا...

... بیشتر بخوانید