دکتر امین مرادی

مقالات - دکتر امین مرادی

مقاله مقاله

RFID چیست؟

RFID چیست؟ RFID مخفف Radio Frequency Identification می باشد که به معنای تشخیص هویت با استفاده از امواج رادیویی می باشد. در یک سیستم معمول TAG ها به اشیاء متصل شده اند. هر تگ دارای میزان مشخصی از حافظه داخلی است (EPROM) که اطلاعاتی راجع به اشیاء در آن ذخیره شده است. همچنین سریال منحصر به فرد آن و یا در بعضی موارد جزئیات بیشتری شامل تاریخ ساخت و ترکیبات جنس تولید شده نیز در حافظه ذخیره می شود.وقتی که این تگ ها از میان یک میدان مغناطیسی فرستاده به وسیله تگ خوان عبور داده می شوند.اطلاعات خود را به تگ خوان ارسال می کنند. بدین ترتیب شی تعیین هویت شده و به وسیله نرم افزارهای موجود در تگ خوان و کامپیوتر میزان فرایند های لازم روی اطلاعات صورت می گیرد. تصور کنید که وارد یک فروشگاه زنجیره ای شده اید و اقلام مورد نیاز خود را داخل چرخ دستی قرار داده اید صندوق دار با استفاده از بارکد می بایستی که تک تک اقلام داخل سبد را برداشته و اطلاعات ان را توسط بارکد خوان یکی یکی و داخل رایانه وارد کند تا فاکتور اقلام انتخابی شما صادر گردد. بسیاری از اوقات بدلیل آنکه تعداد کالاهای خریداری شده بسیار زیاد می باشند ص...

... بیشتر بخوانید